Paul Allen, die mede-oprichter is Microsoft met Bill Gates in 1975, stierf als gevolg van lymfoomcomplicaties. Hij had 65-jaren

Microsoft legde een verklaring af na zijn overlijden en definieerde de bijdragen van Allen aan de maatschappij, de industrie en de gemeenschap "Onmisbaar". De CEO di Appel, Tim Cook, bracht hulde aan Allen als "Baanbrekend" e "Kracht voor altijd", terwijl de CEO van Google Sundar Pichai hij bedankte Allen voor de zijne "Immense bijdragen aan de wereld door werk en filantropie".

Allen verliet Microsoft in de 1983 na een diagnose voor non-Hodgkin-lymfoom, hoewel hij tot 2000 op het bord bleef. Hoewel hij het bedrijf in zijn begindagen had verlaten, was hij buitengewoon rijk, met een geschatte nettowaarde van meer dan 20 miljard dollar. Hij richtte het privébedrijf Vulcan op in 1986 om toezicht te houden op zijn activiteiten en zijn filantropische inspanningen; hij was ook de eigenaar van de Portland Trail Blazers van de NBA en het Seattle Seahawks voetbalteam en beiden brachten hulde aan Allen op sociale media.