Het is sinds een paar jaar geleden Riot Games hij werd beschuldigd van genderdiscriminatie van vrouwen die voor de ontwikkelaar werkten. Afgelopen november bevond de vader van League of Legends zich gedwongen te betalen het cijfer van 10 miljoen dollar voor misdrijven tegen vrouwelijke werknemers, een overeenkomst die is opgezet om het starten van lange en dure procedures te voorkomen. De problemen lijken echter helemaal niet voorbij te zijn.

De groep vrouwen die aanvankelijk de aanklacht indiende, kreeg onlangs een nieuw advocatenkantoor, wie probeert het het quotum verhogen. Zoals gemeld is de vordering tot schadevergoeding nu goed 400 miljoen dollar, een zeer aanzienlijke toename.

Riot Games

Riot Games wel weigerde zich te onderwerpen aan de nieuwe voorwaarden, argumenterend dat het nieuwe cijfer "onrechtvaardig en ontoereikend" is en "niet gebaseerd is op concrete feiten of redenen". De ontwikkelaar bereidt zich daarom voor om zichzelf te verdedigen tegen "valse geruchten en illegale pretenties", terwijl de advocaat Genie Harrison, die de werknemers vertegenwoordigt, erop staat te herhalen dat het nieuwe quotum noodzakelijk om de slachtoffers terug te betalen en "hun moed belonen bij het aan de kaak stellen van het geweld dat zij hebben geleden". U vindt het volledige rapport op deze pagina.