Aangekondigd in het nu verre E3 van 2017, Metroid Prime 4 het heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt verontrustmet Nintendo aan wie het project had toevertrouwd retro Studios ongeveer een jaar geleden en bezig begin alles vanaf nul.

Bovendien is het niet lang geleden retro Studios kondigde aan dat hij bij de zoeken van andere leden om aan het team toe te voegen, vooral een van hoofdproducent.

Tot op heden heeft Retro Studios laten weten te hebben gehuurd Dylan Jobe.
Jobe, in zijn vijfentwintig jaar ervaring in de videogame-sector werkte hij mee aan het maken van videogames zoals Ondergang, Twisted Metal: Zwart e Call of Duty: Modern Warfare, naast de directeur van het PS3-project Warhawk.

Zijn taak zal zijn ontwikkelingsdirecteur, of de uiteindelijke programmamanager, die de taken heeft van teamwerk organiseren, activiteiten coördineren van de studie e valutare zelfs de prestaties van individuele leden.

Hopelijk met de steun van een totaalexpert Dylan Jobe, Metroid Prime 4 mei eindelijk het licht zien.